Workshop A
Regionální produkce, regionální spotřeba a místní ekonomika
podpora regionálních produktů a producentů, rozvoj místní ekonomiky, zkušenosti a praxe, výhody a nevýhody z ekonomického pohledu
Workshop B
Život na venkově po roce 2013
sociální aspekty života na venkově, podpora zaměstnanosti a kvalitních služeb na venkově, zamezení odlivu lidí z venkova, Program rozvoje venkova, další podpory
Workshop C
Ochrana klimatu a zemědělská krajina střední Evropy
zemědělství v současnosti a po roce 2013, klimatické změny, nové výzvy, údržba krajiny a veřejných statků
Workshopů a tematických seminářů se účastní zahraniční lektoři a účastníci z okolních zemí střední Evropy včetně zástupců venkovských a zemědělských organizací.

Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnovu venkova ČR, Agrární komora ČR, Národní observatoř venkova a pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a s podporou Města Lázně Bělohrad


Garant konference: Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba pro organizaci a program konference:
Mgr. Petr Kulíšek, manažer místní akční skupiny NAD ORLICÍ o.p.s., tel.: 604 201 113, e-mail: petr.kulisek@nadorlici.cz 

Kontaktní osoba pro zajištění účasti a ubytování:
Ing. Tereza Peterová, manažerka místní akční skupiny Podchlumí o.s., tel.: 777 854 526, e-mail: konference@nsmascr.cz
Spolek pro obnovení venkova MAS Nad Orlicí Agrární komora České republiky Hradec Králové Tree Life Celostátní síť pro venkov

© 2010 | Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
Ministerstvo zemedělství EU fond
Webdesign a redakční systém Animato animato.cz